Úvod

Strojetice leží v západní části mikroregionu Želivka, v okrese Benešov. Obec o níž jsou první zprávy z roku 1306, kdy byla součástí křivsoudovského statku krášlí kaplička zasvěcená sv.Petru a Pavlu z roku 1902. Na návsi se nalézá také památník padlým v první světové válce, k jehož slavnostnímu odhalení došlo 25.5.1924.

Zemědělská obec, ve které žije 128 stálých obyvatel v 80 domech poskytuje svým obyvatelům tyto služby, prodejnu smíšeného zboží, pohostinství, kulturní dům, který využívá budovu bývalé školy zrušené v roce 1969 a rybník ke koupání. Sportovcům poskytuje vyžití výceúčelové hřiště a dětem slouží dětské hřiště osazené moderními prvky na hraní.


Od roku 1902 je v obci aktivní Sbor dobrovolných hasičů, který se zúčastňuje soutěží v požárním sportu.

V katastru obce pořádá pravidelně letní dětský tábor Junák z Kouřimi.

Okolní malebná krajina láká do obce rekreanty, kteří vlastní některé strojetické domy.